تبلیغات
عــ ـــشــــ ــق مــ ــمــ ـنـــ ـوع
عــ ـــشــــ ــق مــ ــمــ ـنـــ ـوع

تمــام گــذشته هایم به اشتباه گذشت....برای فـــــــراموشی این اشتباهها

بـــرای دلـــــم مینو یـــسم....!


--->

از تــــــــــــــــو....!!

Image Detail

میدانــــــــی از تــو بـــــــرایم چــــــــه مانـــده...؟؟

هــــــــیچ  بـــــــــــرایم نمـــــــــــانده.....!!

جـــــــــــز یـــــــــــک مشــــــــــت خاطره.....

جــــز خاطرهــــایی که به اندازه ی تمــــــــــام

عمـــــــــرم مـــــــــرور خــــــــــواهند شـــد.....

جــــــــز لحظه هــای باتو بودن.....!!و بی تو بــــودن...!

 کـــه هــــــــر روز در ذهنـــــم تکــــــــرار میشـــوند...

جز صــــدایی که هنــــوز هـــــم گوشهایم کـــم دارند...

جــــز همــــان عکــــــس کودکـــــیت کــــه

قـــــاب گرفــــته ام گوشـــه ی اتاقــــــــم...

جز یـــک تصویر خـــــــیالی..مقـــــــابل چشمــانم...

جــــــز خندهــــــایت.... کـــه هنـــــوز هــــم

می پیچــــد در فضـــــــــای گریــــه هـــــایم...

و گـــــــریه.....آری فقــــــط گــــــــــریه...

از تــــو فقــــــط برایم گریـــــــه مــــاند کـــــه

 هـــر شبـــــانه بی بهـــــــانه میگـــــــــریم....

و بغضی که مجبورم هر روز خفـــــــه کنم در گــــلو....

و حســــــــرت چشمــانم ... با اینکه هرگــــز ندیدمت...

امــــــــــــــا....

جـــــز تــــو هیــــــــــــــچ نـــدیـــدم ....!!

ببیـــن از تو برایـــــم چه چیــــزهــایی مـــــانده....!!

سهـــــــم مـــن از تـــــو هــــمیـن بـــــــــود...!!؟؟

 

همه تنهام گذاشتند....حتی تو هم...

وااااااااااااااااای که چه تنهام  بی تو...!!

لعنت به این همه تنهایی...

لعنت به این همه بی تو بودن...


جمعه 12 اسفند 1390 توسط M | نگــــــــاه ()تمــام گــذشته هایم به اشتباه گذشت....برای فـــــــراموشی این اشتباهها

بـــرای دلـــــم مینو یـــسم....!


آخـــــــرین حرف
تولــــــــــدت مبارک
بدون عنـــــــوانـــ
هیچ....
ساحـــــــل
برای کسی که نمی دانم کیست
زندگـــــــــی
پـــدر
"چند خط حرف دل"
دلتنگی
کــــــــوچه گـــرد
شب آرزوهـــــــــــا
بــاران خیالت
"مخاطب خاص"
سکـــــوت
نگران نباش..
جای تو خا لیـــــــــست
خدای ما
دلبستگی
دلتنـــــــــــــــگی ها

تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390

M

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

"a title="دانلود آهنگ" href="http://www.bia2download.org">دانلود آهنگ فونت زیبا ساز