تبلیغات
عــ ـــشــــ ــق مــ ــمــ ـنـــ ـوع
عــ ـــشــــ ــق مــ ــمــ ـنـــ ـوع

تمــام گــذشته هایم به اشتباه گذشت....برای فـــــــراموشی این اشتباهها

بـــرای دلـــــم مینو یـــسم....!


--->

درد دل بـــــــــا خـــــــــــــــــــدا...

Image Detail

خـــدایا..ببین حالـــم چقـــدر خــوب اســت ...!

هــر چه گفتی همــان کــــردم... ببـــین...!!!

حالــــــم راببـــین...

گـــــــریه...؟؟...نـــــَ ....

دلــــــــتنگ...؟؟؟ نــــه ...!!!

پریـــــــــشان...؟؟نــــه...!!

دلــــــــواپس...؟؟نــــه...!!! 

تحمــــــــــل...؟؟ نه...! ببــین چقدر طــاقـــت آورده ام...!

ببین دیگـــــر بی تـــــــابی نمیــــکنم...

حالــم خــوب اســـــت ...!! نمیـــــدانم...

هیچ نمــیدانم...شــاید هــم خیلی وقت اســت که

مـــــرده ام زیر این همــــه باری که بر دوش میکـشم....

خــــــــــــدای خـــــــــوبم ....

همـــه چیز را پذیرفــــــــــته ام..ببــین..!

فقـــــــــط زیر سوالی که بی جــــــواب مانده

هـــــر روز خـُــــــــرد میشـــــــوم....

خدایا بگــــــــو ... فقـــط بگــــو  چـــــرا...؟؟؟

چـــرا.. توی این دنیـــــــای بـــــزرگ کـــه

هــم او هــــــست ...وهــم مــــن...

زیر ایــن آسمـــون بــــزرگ  کــــه

هـــم او هــــست.... وهــم مـــن...

از هـــوای این دنیـــــا کــه  

هـــم او نفـــس میکـــشد...و هــم مــن...

ایــن شـــب و روز و مــــاه و خورشــــــید را

هـــم او میــــبیند.... هـــم مــــن...

کــه تو خــــدای او باشـــی..... وهـــم خدای مـن...!!

امــا...نــه او مـــرا ببـــــــــیند ...!! و نـــــه مـــــن...؟؟

چـــــــــرا ... ؟چـــــــرا نمـــــیشود ...؟؟

خدایــــــــا...سخـــت کـه نیــــست بــرا ی تــــو...؟؟

پــــــــس چـــــــــرا.....؟  نمیشود...؟!

همــه آرزو میکـــــنند ... مـــی گـــویند

 بــه امیــــــــد دیـــــدن دوبــــــــاره......

ومن فقــــــط میســـــوزم از عمـــــــق وجـــودم

و در دل میگــــــــــــویم...

خــــــــــدایا بــه آرزوی دیـــــــدنــش ...

فقـــــــــــط یـــــــــــــک بـــــــاره....!!!

فقــــــــط یـــــک بـــــــار....!!

 

خدایـــــا...!

خســـــــــته ام...

بـــه انــدازه ی تمــــــــــام

سالــــــهایی کـه نـدیـدمــــش..

خستـــــــــــه ام ...!!


پنجشنبه 11 اسفند 1390 توسط M | نگــــــــاه ()تمــام گــذشته هایم به اشتباه گذشت....برای فـــــــراموشی این اشتباهها

بـــرای دلـــــم مینو یـــسم....!


آخـــــــرین حرف
تولــــــــــدت مبارک
بدون عنـــــــوانـــ
هیچ....
ساحـــــــل
برای کسی که نمی دانم کیست
زندگـــــــــی
پـــدر
"چند خط حرف دل"
دلتنگی
کــــــــوچه گـــرد
شب آرزوهـــــــــــا
بــاران خیالت
"مخاطب خاص"
سکـــــوت
نگران نباش..
جای تو خا لیـــــــــست
خدای ما
دلبستگی
دلتنـــــــــــــــگی ها

تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390

M

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

"a title="دانلود آهنگ" href="http://www.bia2download.org">دانلود آهنگ فونت زیبا ساز